Wszystko o monitoringu zużycia mediów
Energia ze słońca / 24 listopada 2017

Wyeliminowanie strat i spadku efektywności działania układów i instalacji w przedsiębiorstwie, których funkcjonowanie uzależnione jest od zużycia mediów, szczególnie zaś energii elektrycznej, jest najważniejszym krokiem w procesie optymalizacji kosztów w zakładzie produkcyjnym. Koszty prądu w sposób bardzo odczuwalny wpływają na wydatki firmy, które zmniejszają wysokość zysku. Żeby temu zaradzić, należy wyeliminować straty ponoszone w wyniku błędnie działających instalacji. Pomoże monitoring zużycia mediów. Co buduje etapy tego procesu? Podstawowym założeniem procesu jest wizualizacja wskaźników kosztów wpływających na zużycie mediów. System monitoringu wskazuje poziom wykorzystywania np. energii elektrycznej lub wody, w postaci słupków lub graficznych wykresów, a jednocześnie nakreśla bieżące koszty tego zużycia. Zebranie szczegółowych danych umożliwia dokładną analizę sytuacji i wskazanie miejsc, które nie funkcjonują tak, jak potrzeba. Monitoring zużycia mediów składa się zatem z czterech etapów. Są to: zebranie danych, ich wizualizacja, analiza i opracowanie strategii optymalizującej zużycie. Co może być przyczyną nadmiernego zużycia? Podstawową przyczyną ponoszonych strat jest brak wiedzy dotyczącej stopnia zużycia, efektywności działania urządzeń i systemów instalacyjnych. Niewłaściwe ustawienie alarmów i dopuszczalnych poziomów pracy niektórych układów czy urządzeń, przyczynia się do generowania niepotrzebnych kosztów lub nakładania kar umownych przez zakłady energetyczne. Wśród najczęstszych czynników wpływających na straty są:  nieoptymalny poziom mocy umownej, kary za generowanie mocy biernej,…