Odnawialne źródła energii jako sposób na zwiększające się zużycie energii elektrycznej

21 czerwca 2018

Wielu światowych ekspertów z dziedziny szeroko pojętej energetyki już od kilkunastu lat bije na alarm – jeżeli nie zmniejszy się światowe zużycie energii elektrycznej, to za kilkadziesiąt lat jej standardowe źródła mogą ulec wyczerpaniu. A życie bez energii elektrycznej jest po prostu niemożliwe. Dlatego też tak wielu naukowców poszukuje alternatywnych źródeł, które w przyszłości mogą zastąpić te wykorzystywane obecnie. Jedną z alternatyw są odnawialne źródła energii – takie jak słońce, woda, wiatr, geoterma i biomasa – które z roku na rok zyskują na popularności. Jednym z niewątpliwych plusów tak pozyskiwanej energii jest ekologiczność – odnawialne źródła energii są przyjazne środowisku naturalnemu. To oczywiście nie wszystko. Każde z odnawialnych źródeł energii posiada swoje niewątpliwe zalety.

Energia wiatrowa

Energia wiatrowa – wytwarzana przy użyciu elektrowni wiatrowych – posiada kilka niepodważalnych zalet. Do najważniejszych z nich można zaliczyć czystość ekologiczną, możliwość zastosowania w trudno dostępnych miejscach (gdzie trudno dotrzeć z prądem sieciowym), niewielkie straty w przesyle energii czy wykorzystanie nieużytków. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż nowoczesne farmy wiatrowe generują nowe miejsca pracy.

Energia słoneczna

Energia słoneczna należy do najpopularniejszych odnawialnych źródeł energii. I trudno się temu dziwić, gdyż tak pozyskiwana energia charakteryzuje się powszechnością, nieograniczonym dostępem do źródeł energii, łatwym montażem niezbędnego sprzętu i brakiem ryzyka w zakresie wyczerpania. Dodatkowo – co także jest nie bez znaczenia – energia słoneczna pozwala uniezależnić się od standardowych dostawców energii elektrycznej.

Energia wodna

Energia wodna nie cieszy się jeszcze tak dużym zainteresowaniem – zwłaszcza w porównaniu do energii słonecznej. Jednak w ciągu najbliższych kilku lat może to ulec zmianie. Dlaczego? Otóż elektrownia wodna charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji, możliwością wykorzystywania pobliskich zbiorników wodnych, szybkim zatrzymywaniem i uruchamianiem oraz możliwością zapobiegania powodziom (dzięki gromadzeniu wody). Dodatkowo warto wspomnieć o tym, iż tego typu elektrownie charakteryzują się niskim stopniem awaryjności.

Energia geotermalna

Innym odnawialnym źródłem energii, któremu nie można odmówić wielu zalet jest energia geotermalna. Jej najbardziej charakterystycznymi cechami jest dostępność, niskie koszty eksploatacji oraz niewielki wpływ na okoliczny krajobraz. Co ważne – sprawność cieplna takich elektrowni osiąga nawet 30%.

Biomasa

Odnawialne źródło energii w postaci biomasy wykorzystuje wszelkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Wszystkie te odpady są spalane w specjalnych kotłach, a następnie wykorzystywane do produkcji energii. Do plusów biomasy należy zaliczyć ograniczanie emisji dwutlenku węgla, wykorzystywanie wszelkich pozostałości i odpadów sektora spożywczego, leśnego czy rolniczego oraz stałą dostępność używanych produktów.

Wspólną zaletą wszystkich odnawialnych źródeł energii jest dbanie o środowisko naturalne. Dodatkowo wykorzystywanie źródeł odnawialnych powoduje, iż zużycie energii elektrycznej produkowanej w standardowy sposób może ulec zmniejszeniu. Czy odnawialne źródła energii posiadają jakieś wady? Na pewno nie są pozbawione mankamentów – takich jak spore koszty instalacji, możliwość przerw w dostawie energii, sezonowość czy niestabilność. Jednak warto w nie inwestować. Tym bardziej, iż to własnie one mogą okazać się przyszłością szeroko pojętej energetyki.


Fatal error: Can't use function return value in write context in /home/jupiter/public_html/ekoenergia-oze.pl/wp-content/themes/book-rev-lite/templates/bookrev_review_wrap_up_template.php on line 117