Jak zmienić dostawcę prądu? Czy warto?

13 listopada 2017

 

W 2007 roku zmieniło się prawo regulujące obrót energią elektryczną. Niegdyś, odbiorca końcowy związany był jedną umową z dostawcą, który również był sprzedawcą. Umowa dotyczyła zatem zarówno przesyłu energii, jak i jej zakupu. Reforma z 2007 roku zmieniła tę sytuację stwarzając odbiorcy możliwość decyzji, od kogo chce tę energię kupować.

 Jak zmienić dostawcę prądu? Czy jest to możliwe?

Bardzo często zastanawiamy się jak można szybko zmienić dostawcę prądu. Używamy w ten sposób jedynie pewnego skrótu myślowego. Zmiana dystrybutora jest bowiem niemożliwa. Odbiorca może zadecydować o rozpoczęciu współpracy z nowym operatorem, zatem podmiotem, który dokonuje sprzedaży energii, jednak umowa z dostawcą, czyli dotycząca jej przesyłu pozostanie.

Na co uważać podczas zmiany operatora?

Dokonując zmiany operatora należy uważnie czytać umowę i sprawdzić czy nie ma w niej ukrytych płatności. Rynek zdominowany jest przez kilku wielkich potentatów, natomiast cała reszta operator to małe firmy, które często zajmują niską pozycję. Kuszą one klientów tanimi cenami, jednak w wielu umowach mogą  być zawarte ukryte opłaty. Sprawdźmy przede wszystkim, czy operator nie nalicza kary umownej za nieprzedłużenie umowy. Zanim zdecydujemy się rozpocząć współpracę z nowym operatorem, zweryfikujmy również legalność jego funkcjonowania. Każdy podmiot obracający energią elektryczną zobowiązany jest otrzymać koncesję. Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki widnieje spis wszystkich koncesjonowanych operatorów, sprawdźmy czy dana firma jest w nim uwzględniona.

Na czym można oszczędzić?

Duża konkurencja na rynku wymusza od operatorów konieczność sięgania po atrakcyjne promocje, które przyciągną potencjalnych odbiorców. Klient może liczyć na nowe taryfy, które dostosowane są danej grupy odbiorców. Mogą one uwzględniać np. tańsze opłaty za korzystanie z prądu w określonych godzinach lub dniach (np. podczas weekendu), czasowe obniżenie stawki w ramach powitania nowego klienta czy pakiet darmowej energii do wykorzystania. Pamiętajmy, że podpisując nową umowę na zakup energii, koszty za przesył pozostaną bez zmian.


Fatal error: Can't use function return value in write context in /home/jupiter/public_html/ekoenergia-oze.pl/wp-content/themes/book-rev-lite/templates/bookrev_review_wrap_up_template.php on line 117