Wszystko o monitoringu zużycia mediów
Energia ze słońca / 24 listopada 2017

Wyeliminowanie strat i spadku efektywności działania układów i instalacji w przedsiębiorstwie, których funkcjonowanie uzależnione jest od zużycia mediów, szczególnie zaś energii elektrycznej, jest najważniejszym krokiem w procesie optymalizacji kosztów w zakładzie produkcyjnym. Koszty prądu w sposób bardzo odczuwalny wpływają na wydatki firmy, które zmniejszają wysokość zysku. Żeby temu zaradzić, należy wyeliminować straty ponoszone w wyniku błędnie działających instalacji. Pomoże monitoring zużycia mediów. Co buduje etapy tego procesu? Podstawowym założeniem procesu jest wizualizacja wskaźników kosztów wpływających na zużycie mediów. System monitoringu wskazuje poziom wykorzystywania np. energii elektrycznej lub wody, w postaci słupków lub graficznych wykresów, a jednocześnie nakreśla bieżące koszty tego zużycia. Zebranie szczegółowych danych umożliwia dokładną analizę sytuacji i wskazanie miejsc, które nie funkcjonują tak, jak potrzeba. Monitoring zużycia mediów składa się zatem z czterech etapów. Są to: zebranie danych, ich wizualizacja, analiza i opracowanie strategii optymalizującej zużycie. Co może być przyczyną nadmiernego zużycia? Podstawową przyczyną ponoszonych strat jest brak wiedzy dotyczącej stopnia zużycia, efektywności działania urządzeń i systemów instalacyjnych. Niewłaściwe ustawienie alarmów i dopuszczalnych poziomów pracy niektórych układów czy urządzeń, przyczynia się do generowania niepotrzebnych kosztów lub nakładania kar umownych przez zakłady energetyczne. Wśród najczęstszych czynników wpływających na straty są:  nieoptymalny poziom mocy umownej, kary za generowanie mocy biernej,…

Jak zmienić dostawcę prądu? Czy warto?
Energia ze słońca / 13 listopada 2017

  W 2007 roku zmieniło się prawo regulujące obrót energią elektryczną. Niegdyś, odbiorca końcowy związany był jedną umową z dostawcą, który również był sprzedawcą. Umowa dotyczyła zatem zarówno przesyłu energii, jak i jej zakupu. Reforma z 2007 roku zmieniła tę sytuację stwarzając odbiorcy możliwość decyzji, od kogo chce tę energię kupować.  Jak zmienić dostawcę prądu? Czy jest to możliwe? Bardzo często zastanawiamy się jak można szybko zmienić dostawcę prądu. Używamy w ten sposób jedynie pewnego skrótu myślowego. Zmiana dystrybutora jest bowiem niemożliwa. Odbiorca może zadecydować o rozpoczęciu współpracy z nowym operatorem, zatem podmiotem, który dokonuje sprzedaży energii, jednak umowa z dostawcą, czyli dotycząca jej przesyłu pozostanie. Na co uważać podczas zmiany operatora? Dokonując zmiany operatora należy uważnie czytać umowę i sprawdzić czy nie ma w niej ukrytych płatności. Rynek zdominowany jest przez kilku wielkich potentatów, natomiast cała reszta operator to małe firmy, które często zajmują niską pozycję. Kuszą one klientów tanimi cenami, jednak w wielu umowach mogą  być zawarte ukryte opłaty. Sprawdźmy przede wszystkim, czy operator nie nalicza kary umownej za nieprzedłużenie umowy. Zanim zdecydujemy się rozpocząć współpracę z nowym operatorem, zweryfikujmy również legalność jego funkcjonowania. Każdy podmiot obracający energią elektryczną zobowiązany jest otrzymać koncesję. Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki…

Fotowoltaika – jak to jest z tą opłacalnością?
Energia ze słońca / 6 listopada 2017

Obecnie praktycznie każdy może mieć w Polsce własną mini elektrownię słoneczną, ale pojawia się pytanie – czy jest to rzeczywiście opłacalne rozwiązanie? Nowoczesne rozwiązania jak fotowoltaika cieszy się coraz większą popularnością i każdego roku przybywa zwolenników zielonej energii. Odnawialne źródła energii są przyszłością i niedługo nawet staną się koniecznością, gdyż zasoby paliw kopalnianych kurczą się w zastraszającym tempie. Dlatego też idea energetyki prosumenckiej jest coraz bardziej propagowana, a sami prosumenci mogą liczyć na otrzymanie pomocy finansowej na instalacje fotowoltaiczne. Własna elektrownia słoneczna a pomoc zewnętrzna Dzięki możliwości otrzymania pomocy finansowej przez prosumentów, źródła odnawialnej energii mogą się rozwijać, co z kolei przyczynia się do znaczących oszczędności odnośnie kwestii rachunków za prąd. Ponadto taka inwestycja jest jednorazowa i zwraca się w przeciągu kilkunastu lat całkowicie. Co więcej osoby fizyczne produkujące prąd w mikroinstalacjach słonecznych mogą odsprzedawać energię po cenie hurtowej. Jeszcze do niedawna osoby chcące postawić elektrownię słoneczną korzystały z programu Prosument. Program ten organizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie możliwości jest więcej. Możliwe jest otrzymanie aż kilkadziesiąt procent bezzwrotnej dotacji, a resztę można sfinansować z preferencyjnego kredytu, którego wysokość oprocentowania wynosi tylko jeden procent. Na dofinansowanie prosumentów przeznaczono niemałe kwoty, liczone w milionach. To jak to jest…